spot_img
spot_img
HomeOMANഒക്ടോബർ 26 ന് സുൽത്താനേറ്റ് ഒമാനി യുവജന ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു

ഒക്ടോബർ 26 ന് സുൽത്താനേറ്റ് ഒമാനി യുവജന ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു

ഒമാൻ സുൽത്താനേറ്റ് ഒക്ടോബർ 26 -ന് ഒമാനി യുവജന ദിനം ആഘോഷിക്കും. എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബർ 26 ന് ഒമാനി യുവജന ദിനം ആചരിച്ചുവരുന്നു. സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിക്കിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ താൽപ്പര്യവും യുവാക്കളിലും അവരുടെ പ്രതീക്ഷകളും അഭിലാഷങ്ങളും നേടാൻ പ്രാപ്തമാക്കുയാണ് ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

You cannot copy content of this page
%d bloggers like this: